Home » suncream பதில் மாத்திரைகள்
medicine

suncream பதில் மாத்திரைகள்

மீன்கள் மற்றும் கடல் சார்ந்த உணவுகள் சூரிய வெப்பத்தின் தாக்கத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது . இவற்றில் இருந்து தான் suncream போன்றவை கடந்த 5 வருடங்களாக தயாரிக்க படுகின்றன .
விஞ்ஞானிகள் சிலபல மாற்றம் செய்து இவற்றை மாத்திரைகளாக உருவாகும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளனர் .

இந்த மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் பொது இவை மனிதனுக்கு suncream பயன்படுத்தும் அதேய் அளவு பாதுகாப்பை தருகின்றன .

தோலில் ஏற்படும் வெடிப்பு மற்றும் தோல் புற்றுநோய் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு தருகின்றது .